Kvanttimatka (kvanttihypnoosi) kesto noin 2 - 3 tuntia

Meillä jokaisella on valtava tietopankki itsessämme, asia johon intuitiokin perustuu, ja tätä tietoa kvanttihypnoosi-istunnossa käytetään hyväksi. Ts. istunto etenee hoidettavan sisäisen viisauden johdattamana, jolloin hoitajan tehtävä on esittää kysymyksiä liittyen siihen mitä hoidettava kokee ja näin luotsata istuntoa eteenpäin. Kvanttihypnoosi poikkeaakin hyvin paljon perinteisestä hypnoosista, jossa istunto etenee hypnotisoijan johdolla. Tälläisessä hypnoosissa hoidettavalle annetaan suggestioita, joilla pyritään saavuttamaan toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja hoidettava ovat keskustelleet tavoitteista ennen hypnoosia, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. Kvanttihypnoosissa taas lähes ainoat hoitajan esittämät suggestiot ovat hoidon alussa käytetyt kehotukset, joilla autetaan hoidettavaa rentoutumaan. Kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä/henkisiä aistejamme: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto.

Kvanttihypnoosi-istunnossa pyydetään hoidettavan sisäistä viisautta tuomaan hänen tietoisuuteensa asioita, joista nykyhetken ongelmat johtuvat. Yleensä hoidettavat kokevat eri aikakausien elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen hoidettavan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina muina eläminä tai “vain” tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat hoidettavan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudestaan käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne tuovat oivalluksia ja usein niihin liittyy paljon emootioita, jotka purkautuvat kehosta monin eri tavoin.

Kvanttihypnoosi on energiahoitoa, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa, jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä. Varovaisesti onkin arvioitu, että niin hoitaja kuin hoidettava tiedostavat istunnossa tapahtuvista asioista vain noin 30% sillä asiat tapahtuvat kvanttitasolla. Istuntojen aikana hoidettavat voivat tarinoiden/elämien kokemisen lisäksi nähdä symboleja ja/tai värejä ja on ihan normaalia, että hoidettava (joskus myös hoitajakin) kokee voimakkaitakin tuntemuksia ja energiavirtauksia kehossaan.

Kvanttimatka 

kesto 2,5 tuntia

Kvanttimatkalla mennään syvään transsitilaan missä olet yhteydessä sisäiseen olemukseesi kanssa. Tällä matkalla voit löytää sisäisen ohjauksesi, sisäisen viisautesi.

Sisäinen ääni

Kvanttimatkan aikana on mahdollista saada hyvin selkeitä vastauksia ja oivalluksia elämäänsä liittyen, hoidettava on vahvassa yhteydessä sisäiseen viisauteensa, intuitiiviseen mieleemme, korkeimpaan tietoisuuteemme.

Mistä sairaudet tulevat... ajatuksia siitä....

Pitkän linjan hypnoositerapeutti ja QHHT:n, Quantum Healing Hypnosis Technique kehittäjän, Dolores Cannonin, mukaan fyysiset sairaudet ja elämän vastoinkäymiset ovat peräisin syvään juurtuneista uskomuksistamme. Tähän voi liittyä traumaattiset tapahtumat lapsuudessamme tai muissa elämissämme ts. rinnakkaisissa elämissä. Nykyään tiedämme, mitä Einsteinkin aikoinaan totesi, että aika on illuusiota, joten menneet tai tulevat elämät ovat ehkä itse asiassa rinnakkaisia elämiä.

Ajanvaraus / valmistautuminen kvanttimatkaan

Miten valmistautua kvanttimatkaan?

 Asioiden miettiminen ja jäsentäminen ennen kvanttimatkaa laittaa prosessin alulle ja helpottaa varsinaista kvanttihypnoosi istuntoa:

 - miksi haluat kvanttimatkan ja mitä toivot siltä, sinun oma motivaatiosi on avainasemassa.

 - mihin elämänasioihin haluat selvyyttä / muutosta / parannusta

Listaa kysymykset ja toiveet tärkeysjärjestykseen ja tuo lista mukanasi. Käymme yhdessä läpi ajatuksiasi ennen istuntoasi. Ensimmäisen istunnon yhteydessä käymme läpi myös elämäsi käännekohdat ja niiden vaikutukset. Voit jäsennellä elämänkaaresi myös etukäteen näin se jo selkeyttävästi hahmottaa mistä olet tulossa ja minne matkalla elämässäsi.

Ajanvaraus: Kvanttimatkaan tulee varata aika vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista Kvanttimatkaa.

Varsinaisen istuntoajan voi varata tekstiviestillä tai sähköpostilla, mikäli tulet ensimmäistä kertaa Kvanttimatkalle on hyvä käydä puhelimitse ns. istunnon kulun läpi jotta sinulla on turvallinen mieli kuinka tämä matka etenee.

Kvanttimatka (Kvanttihypnoosin) 

 Mikäli haluat nauhoittaa Kvanttimatka istunnon se on mahdollista. 

#koulutus #energiahoito #parantaminen #ennustus #meedio #selvännökoisyys #hypnoosi 

Ryhmä istunnot kesto n. 1,5 tuntia


Ryhmälle toteutettuna kvanttihypnoosimatka tapahtuu tuolissa mukavasti istuen. Kvanttihypnoosin aikana voi kokea sisäisen maailman rikkauden henkisillä aisteilla ja saada vastauksia rakkaudelliselta lähteeltä. 

Matkan aikana on yleensä koko ajan tietoinen ulkoisesta ympäristöstä. Kvanttihypnoosi-matkaa ryhmälle voisi verrata ohjattuun meditaatioon sillä poikkeuksella, että induktion (transsiin auttavan ohjauksen) jälkeen jokaisen oma sisäinen viisaus kuljettaa kokijaa sellaiseen kokemukseen, jota hän eniten tarvitsee saadakseen parhaan mahdollisen avun.

Tieto voi tulla sisäisinä kuvina tai ääninä, symboleina, emootioina, kehotuntemuksina tai selvätietona. Hoidon aikana voi kokea myös vahvoja energiavirtauksia.

Kvanttihypnoosi on vahvasti voimaannuttava kokemus, joka antaa luottamusta siihen, että avaimet elämän lukkoihin löytyvät omista käsistä.

Kokemus on henkilökohtainen, vaikkakin ryhmän jäsenet voivat kokea samankaltaisia tarinoita, elämiä, tuntemuksia ja teemoja.


Ennen istuntoa teemme muutamia harjoituksia, jotka auttavat sinua käyttämään sisäisiä aistejasi ja näin matka transsiin onnistuu huomaamatta. Kvanttihypnoosi tai hoito on aina myös energiahoito ja hyvin rentouttava.

Jaa tämä sivu

Kvanttiryhmä istunnot

1.3.2023  klo. 18,00

5.4.2023 klo. 18,00


pienryhmä n.6 henkeä


Ei tarvitse jakaa omia kokemuksia joten voi tulla sellaisenaan kun on.ilmoittautumiset sähköpostiin hoitola.pouta@gmail.com

tai 0400 812700