Energiahoidot kuten Chakrahoito, Reiki jne...

Energiahoidot joihin luetaan mm.Kvanttihoito, Chakrahoito, Reiki. Energiahoidot perustuu värähtelytaajuuden kohottamiseen hoidetulla alueella. Näin kehon oma paranemisjärjestelmä aktivoituu eli normalisoituu.

Ymmärtääkseen mistä on kyse, hoito on koettava itse.

Kokemuksen laadusta riippumatta energia virtaa aina, ja energian virtaus kuljettaa muutosta mukanaan. Se vaikuttaa solutasolla ja toimii keho - mieli (=korkeamman kehotietoisuuden), oman viisauden mukaisesti.

Hoitaja ei voi asettaa energialle ehtoja. Hoidettavan oma asennoituminen paranemista ja siihen liittyviä toiminta, sekä muutostarpeita kohtaan on ratkaisevaa. Hoidettavalla tulee olla halu parantua tai vapautua matalaenergisyydestä.

Energiahoidot täydentävät perinteellisiä hoitoja sillä se vahvistaa kehon omaa paranemisjärjestelmää. Keho saa lisää voimaa parantaakseen itse itsensä. Hoidon aikana hoidettavan mieli rauhoittuu eli mieli siirtyy luonnollisen harmoniseen tilaan ("kaikki hyvin" -tilaan), jossa voidaan vapautua ja muuttaa rajoittavat uskomukset, haitalliset ajatusmallit ja jopa solumuistin traumaattiset kokemuksetkin. Puhdas tietoisuus johdattaa hoidettavan hyvin rauhalliseen ja rentouttavaan tilaan, joka aloittaa välittömästi parannusprosessin kehossa ja mielessä.

Hoidon jälkeen asiat voivat edetä uskomattoman nopeasti, mikä voi tarkoittaa suurten, erittäin positiivisten muutosten tapahtumista aivan lähitulevaisuudessa.

Energia ei tunne aikaa eikä paikkaa, joten energiahoito toimii hyvin myös kaukohoitona. Hoito on hyvä ottaa vastaan joko makuuasennossa taikka istuen ilman ulkoisia häiriötekijöitä. Silloin pystyt rauhoittumaan ja kuulostelemaan kehosi ja mielesi tuntemuksia.

Energiahoidot voidaan yhdistää perinteelliseen hoidon yhteyteen, kuitenkin energiahoidot ovat tehokkaampia jos ne toteutetaan itsenäisinä hoitoina.

Hoito toteutetaan vaatteiden päälle kosketus tai energiakehon kautta.

Hoidettava voi kokea erinäisiä tunteita jotka tulee ja menee hoidon edetessä.

Yleensä ensimmäinen hoitokerta on voimakkain hoidettavalle.

Kehon energiataso nousee kun saadaan purettua vanhoja raskaita energioita pois.

Suosittelen lämpimästi kokeilemaan energiahoitoja jos olet valmis päästämään irti vanhasta ja hyppäämään seesteisempään elämään.

Suositushoitoaika 45 min.

Energia- ja  Chakrahoito eivät ole informatiivisiä hoitoja.

#koulutus #energiahoito #parantaminen #ennustus #meedio #selvännökoisyys

Energiahoidot ovat vanhoja, luonnollisia tapoja hoitaa toista ihmistä. Energiahoito on ikivanha taito. Se on esiintynyt historian saatossa monella nimillä, sitä on aina käytetty tasapainottamaan oloa, vahvistamaan vastustuskykyä sekä lieventämään kipuja ja edesauttamaan paranemisessa.

Energiahoidot vaikuttavat ainakin kahdella elleivät useammalla tavalla.
Niihin liittyy sähkömagnetismi ja värähtelytaso, jolloin energiahoitaja toimii ikään kuin hoitolaitteena joka saa aikaan hoitovaikutuksen

Kvanttihoito perustuu Kvanttifysikkaan jolla maailmankaikkeus toimii ja on aina toiminut.
Hoidossa hoitaja saattaa itsensä ja hoidettavan ns. O-tilaan eli tyhjiöön tietoisuuden tilaan.
Tässä tilassa on meillä kaikki tarvittava tieto itsemme parantamiseen.
Hoito toimii aina hoidettavan parhaaksi.

Kvanttihoito toimii erinomaisesti myös kaukohoitona.

Kvanttihoito voi myös yhdistää muihin hoitoihin kohdistettuna hoitona kuten koko kehon vyöhykkeellisiin hoitoihin
tällöin hoitoaika 10min.

Mitä Chakrat ovat

Ihmisen chakrat muodostavat keskenään herkän energiajärjestelmän. Tuo energia liikkuu ja reagoi ajatuksiimme ja tunteisiimme, mielikuviimme ja elämämme tilanteisiin. Kun chakramme toimivat hyvin ja ovat tasapainossa, me itsekin olemme tasapainossa ja voimme hyvin. Kun taas joudumme pois tasapainosta, tuo häiriö vaikuttaa chakroihimme. Tämä yhteys kulkee molempiin suuntiin.

Tukkiutunut tai heikentynyt chakra estää energian virtaamisen lähes kokonaan. Chakra voi tukkiutua henkisistä rajoitteista, tunteista ja esteistä. Heikentyminen tapahtuu kun torjumme tai vältämme tunteita tai kokemuksia, jotka liittyvät tiettyyn chakraan. Silloin tämä chakra heikkenee ja tukkiutuu. Se tarkoittaa sitä, että osa meistä heikkenee ja eriytyy kauemmas meidän tietoisuudesta. Chakra voidaan avata ja puhdistaa menetelmillä, jotka vaikuttavat itse chakraan tai sen ohjaamiin energioihin.

Chakrojen puhdistus mielikuvaharjoitteilla tai sugestiolla

Me voimme vaikuttaa chakroihin omalla mielellämme. Ne reagoivat herkästi tunteisiimme mielemme liikkeisiin. Tietoisuuden kohdistaminen jo lisää energian virtaa. Visualisoinnin eri muodoilla me voimme voimistaa ja tasapainottaa juuri niitä chakroja joita me haluamme. Voimme myös parantaa kaikkien chakrojen yhteistoimintaa ja keskinäistä harmoniaa, parantaen ja eheyttäen näin koko olemustamme.

Ohjatulla mielikuvharjoituksella voidaa auttaa chakroja puhdistumaan.

Chakrahieronta, chakrojen puhdistus energiakenttämme kautta

Tasapainottomat chakrat voidaan kuitenkin avata ja harmonisoida uudelleen. Silloin koko elämämme laatu voi parantua. Saamme lisää elinvoimaa, ja energiamme riittää kaikkeen, mitä haluamme tehdä.

Chakrojen tukoksia voidaan energiakehon kautta hieroa avautumaan ja puhdistumaan.

Energiakeskusten puhdistus mielikuvaharjottein ja tai chakrahieronnanlla.

Jaa tämä sivu